Τηλέφωνο για Ραντεβού
 phone icon (+30) 210 6564588
mobile icon (+30) 698 4557744

Η θεραπεία με Πλάσμα Πλούσιο σε Αιμοπετάλια (Platelet Rich Plasma - PRP) είναι ένας καινούργιος τρόπος αντιμετώπισης διάφορων ορθοπαιδικών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών κακώσεων.

Τα βλαστοκύτταρα είναι αρχέγονα αδιαφοροποίητα ανθρώπινα κύτταρα που έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε πολλούς διαφορετικούς τύπους κυττάρων στο σώμα. Τα βλαστοκύτταρα βοηθούν στην δημιουργία νέων κυττάρων σε υγιείς ιστούς. Επίσης, μπορεί να συμβάλουν στην αποκατάσταση ιστών που έχουν υποστεί τραυματισμό. Αποτελούν την βάση των εξειδικευμένων κυττάρων που συνθέτουν κάθε όργανο του σώματος.

Slider για μαρτυρίες

Slider για μαρτυρίες