Τηλέφωνο για Ραντεβού
 phone icon (+30) 210 6564588
mobile icon (+30) 698 4557744

Ωλένια νευρίτιδα

 

Εισαγωγή
Ωλένια νευρίτιδα καλείται η παγίδευση του ωλενίου νεύρου στην αύλακα του ωλενίου νεύρου τον αγκώνα. Το χειρουργείο απελευθέρωσης του ωλενίου νεύρου στον αγκώνα γίνεται για την αντιμετώπιση της ωλένιας νευρίτιδας. Το ωλένιο νεύρο κατέρχεται από την οπίσθια επιφάνεια του αγκώνα, όπισθεν μια οστικής προεξοχής που ονομάζεται έσω επικόνδυλος και διαμέσου ενός περάσματος που ονομάζεται αύλακα του ωλενίου. Η αύλακα του ωλενίου είναι ένα στενό πέρασμα στην εσωτερική επιφάνεια του αγκώνα που σχηματίζεται από οστό, μυ και συνδέσμους με το ωλένιο νεύρο να διέρχεται από το κέντρο του. Η οροφή της αύλακας του ωλενίου καλύπτεται από ένα μαλακό ιστό που καλείται περιτονία. Όταν ο αγκώνας κάμπτεται, το ωλένιο νεύρο μπορεί να διαταθεί και να παγιδευθεί από την οστική προσεκβολή. Εφόσον το ωλένιο νεύρο συμπιεσθεί ή παγιδευθεί, τότε μπορεί να υποστεί μικρορρήξεις και να αναπτύξει φλεγμονή, εμφανίζοντας διάφορα συμπτώματα.

Κλινική εικόνα
Τα συμπτώματα και σημεία της ωλένιας νευρίτιδας από πίεση του νεύρου στην αύλακα του ωλενίου παρουσιάζονται συνήθως σταδιακά και προοδευτικά έως του σημείου όπου ο ασθενής θα αναζητήσει ιατρική συμβουλή. Εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία, τότε η ωλένια νευρίτιδα θα προκαλέσει μόνιμη νευρική βλάβη στο χέρι.
Συμπτώματα που συνήθως αναφέρονται με την ωλένια νευρίτιδα περιλαμβάνουν διαλείπουσα υπαισθησία, αιμμωδίες, και πόνο στο παράμεσο και μικρό δάκτυλο του χεριού καθώς και στην εσωτερική επιφάνεια του χεριού. Τα συμπτώματα αυτά παρουσιάζονται συχνότερα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τον αγκώνα σε κάμψη ή μετά από παρατεταμένη πίεση επί του αγκώνα.

Αιτίες
Κάκωση στον αγκώνα, όπως κάταγμα, εξάρθρημα, ή μια απευθείας πλήξη μπορεί να προκαλέσει οίδημα των ιστών με αποτέλεσμα τη συμπίεση του ωλενίου νεύρου μέσα στην αύλακα του ωλενίου. Άτομα που κάνουν επαναλαμβανόμενα κινήσεις κάμψης του αγκώνα στην εργασία τους ή στα σπορ θεωρείται ότι βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο ανάπτυξης ωλένιας νευρίτιδας. Οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις κάμψης και έκτασης του αγκώνα μπορούν να ερεθίσουν και να προκαλέσουν φλεγμονή στο ωλένιο νεύρο. Επίσης, η παρατεταμένη στήριξη επί των αγκώνων, όπως κατά την εργασία σε γραφείο μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του νεύρου. Οστικές προσεκβολές (οστεόφυτα), γαγγλιακές κύστες, ή όγκοι που αναπτύσσονται μέσα στην αύλακα του ωλενίου είναι δυνατόν να προκαλέσουν πίεση και ερεθισμό του ωλενίου νεύρου.

Θεραπεία
Ο ιατρός θα σας συστήσει αρχικά συντηρητική αντιμετώπιση της ωλένιας νευρίτιδας, εκτός και αν μυϊκή ατροφία ή νευρική βλάβη είναι παρούσες. Στα συντηρητικά μέσα αντιμετώπισης περιλαμβάνονται η χρήση νυκτερινών ναρθήκων που διατηρούν τον αγκώνα σε έκταση. Μπορείτε επίσης να τυλίξετε το χέρι σας χαλαρά με μια πετσέτα και να εφαρμόσετε μια ταινία ώστε να την κρατήσετε στη θέση της. Επίσης η λήψη παυσίπονων και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων είναι δυνατόν να βοηθήσουν στη μείωση του πόνου και της φλεγμονής.
Εάν τα συντηρητικά μέσα αποτύχουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση ή παρουσιασθεί μυϊκή ατροφία με βαρεία νευρική συμπίεση, τότε ο χειρουργός θα προτείνει να υποβληθείτε σε χειρουργική επέμβαση, ώστε να αντιμετωπισθεί η ωλένια νευρίτιδα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι επεμβάσεων που μπορούν να εφαρμοσθούν για να αντιμετωπισθεί η πάθησή σας:

  • Απελευθέρωση του μέσου νεύρου με ή χωρίς μετάθεση του. Ο χειρουργός θα κάνει μια τομή άνωθεν του έσω επικονδύλου. Η οροφή της ωλένιας αύλακας τέμνεται και το ωλένιο νεύρο απελευθερώνεται. Αν αποφασισθεί να γίνει μεταφορά του ωλενίου νεύρου, τότε αυτό μεταφέρεται από πίσω που βρίσκεται προς τα εμπρός και καθηλώνεται είτε στο υποδόριο είτε στους μυς.
  • Εκτομή του έσω επικονδύλου. Η επέμβαση αυτή αφορά την αφαίρεση του έσω επικονδύλου, επιτρέποντας στο ωλένιο νεύρο να κινείται ομαλά κατά την κάμψη και έκταση του αγκώνα.
  • Μετά το πέρας του χειρουργείου, η τομή συρράπτεται και καλύπτεται με επιδέσμους.

Επιπλοκές
Η πλειοψηφία των ασθενών δεν παρουσιάζει επιπλοκές από το χειρουργείο. Παρόλα αυτά επιπλοκές είναι δυνατόν να εμφανισθούν και περιλαμβάνουν τις παρακάτω:

  • Φλεγμονή
  • Κάκωση νεύρου
  • Αστάθεια αγκώνα
  • Δυσκαμψία αγκώνα
  • Πόνος στην περιοχή της ουλής
  • Μη βελτίωση των συμπτωμάτων μετά το χειρουργείο

Slider για μαρτυρίες

Slider για μαρτυρίες