Τηλέφωνο για Ραντεβού
 phone icon (+30) 210 6564588
mobile icon (+30) 698 4557744

Πως λειτουργεί η άρθρωση του γόνατος;

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος (ΠΧΣ) είναι ένας από τους βασικούς σταθεροποιητές της άρθρωσης του γόνατος. Είναι μια ισχυρή δομή που μοιάζει με σχοινί και εντοπίζεται στο κέντρο του γόνατος, εκτεινόμενη από το μηριαίο έως την κνήμη. Όταν ο ΠΧΣ σπάει δυστυχώς δεν επιδιορθώνεται από μόνος του και συχνά προκαλεί ένα αίσθημα αστάθειας στο γόνατο.

Η ανακατασκευή του ΠΧΣ αποτελεί μια συχνή χειρουργική επέμβαση, η οποία με την πρόοδο στην αρθροσκοπική χειρουργική, μπορεί να πραγματοποιείται δια μικρών τομών με χαμηλό ποσοστό επιπλοκών.

Ο οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος βρίσκεται κεντρικά και στο πίσω μέρος του γόνατος. Αποτελεί έναν από τους πολλούς συνδέσμους που συνδέουν το μηριαίο με την κνήμη. Ο ΟΧΣ εμποδίζει την προς τα πίσω κίνηση της κνήμης. Για τον τραυματισμό του ΟΧΣ απαιτείται η εφαρμογή μεγάλης δύναμης. Συνήθεις αιτίες αποτελούν η πρόσκρουση το γόνατος στο ταμπλώ του αυτοκινήτου με το γόνατο σε κάμψη σε τροχαίο ατύχημα, ή η πτώση αθλητή πάνω στο γόνατό του που βρίσκεται σε κάμψη.

Η ρήξη του μηνίσκου αφορά τη ρήξη η οποία συμβαίνει στη σχήματος "C" ινοχόνδρινη δομή που παρεμβάλεται μεταξύ του μηριαίου και της κνήμης στην άρθρωση του γόνατος. Κάθε γόνατο έχει δυο μηνίσκους, τον έσω μηνίσκο στην εσωτερική πλευρά του γόνατος και τον έξω μηνίσκο στην εξωτερική πλευρά του γόνατος.

Ο αρθρικός χόνδρος είναι ο λευκός λείος ιστός που καλύπτει τα άκρα των οστών, στα σημεία που πλησιάζει το ένα το άλλο, και σχηματίζουν τις αρθρώσεις. Ο υγιής χόνδρος επιτρέπει την ομαλή κίνηση, αφού τα οστά γλυστρούν το ένα στο άλλο με πολύ μικρή τριβή. Ο αρθρικός χόνδρος μπορεί να τραυματισθεί ή να υποστεί τη φυσιολογική φθορά του χρόνου.

Η αστάθεια της επιγονατίδας είναι το αποτέλεσμα ένος ή περισσότερων εξαρθρημάτων, πλήρων ή μερικών. Η επιγονατίδα είναι ένα μικρό οστό που βρίσκεται μπροστά από το γόνατο και κινείται προς τα πάνω και προς τα κάτω, στη τροχαλία του μηριαίου, κατά τη διάρκεια της κάμψης και της έκτασης.

Το εξάρθρημα του γόνατος είναι μια σχετικά σπάνια κάκωση, η οποία όμως είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρισθεί, λόγω των συνοδών αγγειακών κακώσεων που μπορεί να οδηγήσουν έως και την απώλεια του σκέλους. Επιπρόσθετα, το εξάρθρημα του γόνατος μπορεί να συμβεί είτε σε πολυτραυματίες είτε να αναταχθεί αυτόματα, καθιστώντας τη διάγνωση πιο δύσκολη.

Τα κατάγματα του γόνατος περιλαμβάνουν τα κατάγματα της επιγονατίδας, του κάτω πέρατος του μηριαίου και του άνω πέρατος της κνήμης. Άμεση ή έμμεση εφαρμογή δύναμης μπορεί να προκαλέσει αυτά τα κατάγματα.

Η αρθροσκόπηση είναι μια χειρουργική τεχνική κατά την οποία ένα εργαλείο, το αρθροσκόπιο, εισέρχεται μέσα σε μια άρθρωση. Στα πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης περιλαμβάνονται οι μικρότερες χειρουργικές τομές, η ταχύτερη επούλωση, η γρηγορότερη ανάνηψη, και οι μικρότερες ουλές. Οι αρθροσκοπικές επεμβάσεις συχνά πραγματοποιούνται ως χειρουργεία ημέρας, και ο ασθενής είναι δυνατόν να επιστρέψει την ίδια ημέρα στο σπίτι του.

Εάν το γόνατό σας παρουσιάζει σοβαρού βαθμού καταστροφή του αρθρικού χόνδρου λόγω αρθρίτιδας ή κάκωσης, μπορεί να είναι δύσκολο να εκτελείτε απλές καθημερινές σας δραστηριότητες, όπως περπάτημα ή άνοδο κλίμακας. Είναι δυνατόν να έχετε πόνο ακόμα και όταν κάθεστε ή ξαπλώνετε.

Όταν η συντηρητική αντιμετώπιση αποτύχει, τότε ίσως να πρέπει να σκεφτείτε την αρθροπλαστική γόνατος ως λύση στο πρόβλημά σας. Η αρθροπλαστική αποτελεί ένα ασφαλές και αποτελεσματικό μέσο ανακούφισης από τον πόνο, διόρθωσης της παραμόρφωσης και επανόδου στις καθημερινές σας δραστηριότητες.

Slider για μαρτυρίες

Slider για μαρτυρίες