Τηλέφωνο για Ραντεβού
 phone icon (+30) 210 6564588
mobile icon (+30) 698 4557744

Πως λειτουργεί η άρθρωση του αγκώνα;

Ο όρος tennis elbow αποτελεί την κοινή ονομασία της παθολογικής κατάστασης που ορίζεται ως έξω επικονδυλίτιδα του αγκώνα. Αποτελεί ένα τραματισμό που οφείλεται σε καταπόνηση, και η οποία προκαλεί φλεγμονή των τενόντων που προσφύονται στον έξω επικόνδυλο του αγκώνα. Είναι μια επώδυνη κατάσταση και το αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενων μυικών συσπάσεων στο αντιβράχιο που καταλήγει στη φλεγμονή και τις μικρορρήξεις των τενόντων που προσφύονται στον έξω επικόνδυλο. Ο έξω επικόνδυλος είναι μια οστική προεξοχή που γίνεται αισθητή ψηλαφητά στην έξω πλευρά του αγκώνα και η πάθηση είναι πιο συχνή σε άτομα που παίζουν τένις.

Ο όρος golfer's elbow αποτελεί την κοινή ονομασία της παθολογικής κατάστασης που ορίζεται ως έσω επικονδυλίτιδα του αγκώνα. Είναι μια επώδυνη κατάσταση που οφείλεται σε επαναλαμβανόμενες μυικές συσπάσεις στο αντιβράχιο που καταλήγουν στη φλεγμονή και τις μικρορρήξεις των τενόντων που προσφύονται στον έσω επικόνδυλο του αγκώνα. Ο έσω επικόνδυλος είναι μια οστική προεξοχή που γίνεται αισθητή ψηλαφητά στην έσω πλευρά του αγκώνα.

Ο δικέφαλος μυς βρίσκεται στο πρόσθιο τμήμα του βραχιονίου και συμμετέχει στην κάμψη του αγκώνα και στον υπτιασμό του αντιβραχίου. Οι τένοντες του δικεφάλου (εγγύς και άπω) προσφύουν τον μυ στα οστά του ώμου και του αγκώνα.
Η ρήξη του τένοντα του δικεφάλου μπορεί να είναι μερική ή πλήρης. Η μερική ρήξη δεν προκαλεί πλήρη διάσταση, ενώ η πλήρης ρήξη χωρίζει τον τένοντα σε 2 μέρη.

Ωλένια νευρίτιδα καλείται η παγίδευση του ωλενίου νεύρου στην αύλακα του ωλενίου νεύρου τον αγκώνα. Το ωλένιο νεύρο κατέρχεται από την οπίσθια επιφάνεια του αγκώνα, όπισθεν μια οστικής προεξοχής που ονομάζεται έσω επικόνδυλος και διαμέσου ενός περάσματος που ονομάζεται αύλακα του ωλενίου. Το χειρουργείο απελευθέρωσης του ωλενίου νεύρου στον αγκώνα γίνεται για την αντιμετώπιση της ωλένιας νευρίτιδας.

Όταν οι αρθρικές επιφάνειες του αγκώνα διαχωρίζονται, ο αγκώνας εξαρθρώνεται. Τα εξαρθρήματα του αγκώνα μπορεί να είναι πλήρη ή μερικά. Σε ένα πλήρες εξάρθρημα, οι αρθρικές επιφάνειες είναι πλήρως διαχωρισμένες. Σε ένα μερικό εξάρθρημα, οι αρθρικές επιφάνειες είναι μόνο μερικώς διαχωρισμένες. Ένα μερικό εξάρθρημα καλείται επίσης υπεξάρθρημα.

Οι τύποι των καταγμάτων του αγκώνα είναι διαφορετικοί στα παιδιά και στους ενήλικες. Τα κατάγματα διακρίνονται σε έξω-αρθρικά και ένδο-αρθρικά. Ο ορθοπαιδικός θα πρέπει να πραγματοποιήσει μια λεπτομερή εξέταση των αγγείων και των νεύρων σε όλες τις περιπτώσεις που υπάρχει υποψία κατάγματος του αγκώνα. Επίσης, θα πρέπει να εκτιμήσει κατά πόσο απαιτείται εισαγωγή στο νοσοκομείο και επείγουσα αντιμετώπιση.

Η άρθρωση του αγκώνα συνδέει το οστό του βραχιονίου με τα οστά του αντιβραχίου. Ο αγκώνας βοηθάει στην κίνηση του αντιβραχίου μπροστά και πίσω, καθώς και στην περιστροφή του προς τα έξω και προς τα έσω.

Παρά το γεγονός ότι η αρθροπλαστική του αγκώνα είναι πολύ λιγότερο συχνή από ότι η αρθροπλαστική του γόνατος ή του ισχίου, είναι το ίδιο επιτυχημένη στην ανακούφιση από τον πόνο και στο να επιστρέφουν οι ασθενείς στις δραστηριότητές τους.

Slider για μαρτυρίες

Slider για μαρτυρίες